GPO0506 แพคเกจเที่ยวมัลดีฟส์ Club Med Finolhu Villa 3วัน 2คืน โดย สายการบิน แอร์เอเซีย

Daily Tour 3วัน 2คืน Availability: September 1, 2022
Maldives มัลดีฟส์

แพคเกจเที่ยวมัลดีฟส์ Club Med Finolhu Villa

3วัน 2คืน โดย สายการบิน แอร์เอเซีย

Program Code: GPO0506

Club Med Finolhu villas

ALL-INCLUSIVE

ดินแดนแห่งสวรรค์ The Finolhu villas หนีความวุ่นวายไปพักผ่อนในดินแดนสุดแสนจะโรแมนติกใจกลาง หมู่เกาะมัลดีฟส์ ที่คลับเมดฟิโนลูน์วิลล่า สัมผัสกับประสบการณ์แสนประทับใจไม่ว่า จะเป็นทัศนีย์ภาพอันงดงาม ความอัศจรรย์ใต้ผืนน้ำ ที่คุณจะต้องหลงรัก ให้เราพาคุณไปพบกับความผจญภัยที่ใครๆจะต้องอิจฉา อย่างที่วันหยุดพักผ่อนในฝันควรจะเป็น

พักผ่อนแบบออลอินคลูซีฟ – กินดื่มไม่อั้นตลอดการพัก

เราเข้าใจดี วันหยุดพักผ่อนควรเป็นช่วงเวลาที่ควรจะได้เที่ยวอย่างสบายใจ ไร้ความกังวล ตั้งแต่วินาทีที่คุณก้าวเท้าออกจากบ้าน…นั่นคือความหมายของการเข้าพักแบบออลอินคลูซีฟที่คลับเมด เพราะเราหมายความตามนั้นจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกขนาดห้องพักที่หลากหลายตั้งแต่ห้องขนาดใหญ่โอ่อ่า หรือขนาดย่อมๆแบบห้องซันเซต แอนด์ ซันไรส์ วิลล่า

มื้ออาหาร ทุกมื้อได้รวมอยู่ในแพ็กเกจสามารถรับประทานได้ตลอดเวลา บาร์เปิดแบบพรีเมียม อาหารชั้นเลิศหลากหลายคอร์สของมื้อเย็น เครื่องดื่มตลอดทั้งวัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุดพิเศษก่อนมื้ออาหารเย็น หรือจะเป็นเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์หรือบรั่นดีสักแก้วหลังมื้อเย็น

กีฬาและกิจกรรม หลากหลายไม่ต่ำกว่า 60 ประเภทที่รอคอยคุณอยู่ ตลอดจนความบันเทิงดูหนังภายใต้แสงดาว ยามค่ำคืนทั้งการการร้องเพลงคาราโอเกะ การเรียนทำอาหาร  คุณจะได้ก้าวเข้าสู่โลกที่มีความสนุกสนานมากมายแทบไม่มีที่สิ้นสุด และเพื่อให้การเดินทางของคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้น เราสามารถช่วยจองเที่ยวบินรวมถึงบริการรับส่งได้ด้วย ดังนั้น แค่ทำตัวสบายๆ เราจัดการทุกอย่างให้เอง

 • ราคา เริ่มต้น 49,999 บาท / ท่าน
 • BEACH LUXURY VILLA SUNRISE  
 • With ***ALL-INCLUSIVE ดื่มกินไม่อั้น! + รับ-ส่ง สนามบิน Speedboat
 • เด็กใช้เตียง ราคา  43,999 / ท่าน

อัปเกรด BEACH LUXURY VILLA SUNSET, OVERWATER LUXURY VILLA SUNRISE,  OVERWATER LUXURY VILLA SUNSET รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถาม

รายละเอียดที่ท่านจะได้รับ :

 • ตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ไป-กลับ เส้นทาง ดอนเมือง – มาเล (มัลดีฟ) กับสายการบินแอร์เอเชีย  รวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน 7 ก.ก. *** ไม่รวมน้ำหนักระเป๋า สำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องบิน ***
 • ห้องพักเริ่มต้น แบบบีช ลักชูรี่ วิลล่า ซันเซ็ต หรือ ห้องพักแบบบีช ลักซูรี่ วิลลา ซันไรต์ หรือ ห้องพักแบบกลางทะเล ฝั่งพระอาทิตย์ขึ้น และฝั่งพระอาทิตย์ตกที่ “CLUB MED FINOLHU VILLAS” ตามที่ทางลูกค้าได้ทำการเลือกซื้อ
 • เดินทาง ไป-กลับ ที่พักและสนามบิน โดยเรือเร็วแบบ SPEED BOAT
 • ท่านสามารถรับประทาน อาหาร และ รับเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหารโรงแรม ทั้งวันตลอดการเข้าพัก
 • มีกิจกรรมบันเทิง และ กิจกรรมสันทนาการโดยพนักงาน O. พร้อมการดูหนังภายใต้แสงดาว และ การร้องเพลงคาราโอเกะได้ทุกคืน
 • เล่นกิจกรรมทางน้ำอาทิ เรือคายัคท้องกระจก, วินด์เซิร์ฟ.กระดานโต้คลื่น ตลอดการเข้าพัก
 • มีอุปกรณ์ดาน้ำตื้นชมประการัง ได้ฟรี และสามารถชมความงามใต้ท้องทะเล หรือรอบๆ เกาะได้
 • ผ่อนคลาย และร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแล และให้คำแนะนำ

ค่าใช้จ่ายนี้ ไม่รวม

x  ค่ากิจกรรมอื่นๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่รายการระบุ

x  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่อนุญาตให้เข้าพักห้อง OVERWATER SUITE
 • เด็กอายุตั้งแต่ 12-17 ปี สามารถเข้าพักห้อง Beach villas
 • เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปีเข้าพักที่คลับเมด ฟรี
 • ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีเข้าพัก
 • หากยืนยันการจองและชำระแล้ว ไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้

 

หมายเหตุ

 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยุ่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทย เพราะถือเป็นอำนาจสิทธิ์ขาดของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือ ล่าช้าของสายการบิน เรือ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือ สิ่งของสูญ หายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เหนืออำนาจการควบคุมของบริษัท
 • ระหว่างการท่องเที่ยว หากท่านไมใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ บางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการใดๆได้
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าภาษีเดินทางหรือภาษีอื่นๆ

 

ยกเลิกการเดินทาง

– กรณียกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินทุกกรณี และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ได้

 

การสำรองห้องพัก

ชำระยอดเต็มจำนวน ภายหลังการจอง พร้อมส่งพาสปอร์ตมาสำรองห้องพัก

 

การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง

-เอกสารการได้รับวัคซีน ครบโดส ( 2 เข็ม )

-พาสปอร์ท ต้องมีอายุมากกว่า 6 วัน ก่อนวันเดินทาง

-ลงทะเบียนเข้าออก มัลดีฟ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมัลดีฟส์    https://imuga.immigration.gov.mv/

-ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

-พาสปอร์ทตัวจริง

-voucher เข้าพักโรงแรม

(ทางบริษัททางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาเนื่องจากค่าเงินบาทและอื่น ๆ ซึ่งมีผลต่อราคา)

 

ดาวโหลดโปรแกรม

 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์:

ทางบริษัททางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาเนื่องจากค่าเงินบาทและอื่น ๆ ซึ่งมีผลต่อราคา

 Call Center: +66919310999
Total: ฿ 49,999 From ฿ 49,999 /person