GPPV-PBH5D-B3 Hapiness In Bhutan ทัวร์ภูฏาน 5วัน 4คืน โดย ภูฏานแอร์ไลน์

Daily Tour 5วัน 4คืน Availability: March 1, 2022
Bhutan ภูฏาน

Hapiness In Bhutan

ทัวร์ภูฏาน

5วัน 4คืน โดย ภูฏานแอร์ไลน์

ทัวร์ไฮไลท์

ทิมพู – พูนาคา – พาโรวัดทักซัง

พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม.

ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน

ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

รวมตั๋วเครื่องบิน / ค่า VISA $40 / ค่า SDF $800 ต่อท่าน / ค่าที่พัก 4 คืน

 

ความพิเศษ !!! ของรายการทัวร์

  • น้ำดื่มบริการให้ตลอดวัน
  • ระบำหน้ากาก Mask Dance และ ระบำพื้นเมือง (จัดแสดงกรณีคณะเดินทางมากกว่า 10 ท่าน)
  • หัวหน้าทัวร์จัดอาหารเสริมจากเมืองไทย
  • บริการ ชา/กาแฟ หลังอาหาร
  • ใส่ชุดประจำชาติเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

โปรแกรมท่องเที่ยว:

ตารางการเดินทางท่องเที่ยว
วันที่ รายการท่องเที่ยว อาหารเช้า อาการเที่ยง อาหารค่ำ โรงแรมที่พัก 3 ดาว หรือเทียบเท่า
1 สุวรรณภูมิ – พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซอง บนเครื่อง มี  มี Gyelsa Hotel

เมืองทิมพู

2 ทิมพู – National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง  มี  มี  มี Meri Puensum Hotel เมืองพูนาคา
3 พูนาคา – ทิมพู – พระศรีสัจจธรรม – สวนสัตว์แห่งชาติ – ห้องสมุดแห่งชาติ – พาโร  มี  มี  มี Kichu Resort

เมืองพาโร

4 พิชิตวัดถ้ำพยัครเหิร (ยอดเขาวัดทักซัง)  มี  มี  มี Kichu Resort

เมืองพาโร

5 พาโร-กรุงเทพ มี บนเครื่อง  
ตารางเที่ยวบิน สายการบิน ภูฎาน แอร์ไลน์ (Bhutan airline B3)
BKK-PBH B3-701 06.30 – 09.55
PBH-BKK B3-700 10.35 – 16.05

วันเดินทางและราคา:

อัตราค่าบริการ:

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม
16-20 มีนาคม 2566

23-27 มีนาคม 2566

30-03 เมษายน 2566

06-10 เมษายน 2566

79,988 บาท 79,988 บาท 78,988 บาท 6,900 บาท
13-17 เมษายน 2566 80,988 บาท 80,988 บาท 79,988 บาท 6,900 บาท
20-24 เมษายน 2566 79,988 บาท 79,988 บาท 78,988 บาท 6,900 บาท
28-01 พฤษภาคม 2566

01-05 พฤษภาคม 2566

 

80,988 บาท 80,988 บาท 79,988 บาท 6,900 บาท
11-15 พฤษภาคม 2566

18-22 พฤษภาคม 2566

25-29 พฤษภาคม 2566

01-05 มิถุนายน 2566

08-12 มิถุนายน 2566

15-19 มิถุนายน 2566

22-26 มิถุนายน 2566

29-03 กรกฎาคม 2566

06-10 กรกฎาคม 2566

13-17 กรกฎาคม 2566

20-24 กรกฎาคม 2566

27-31 กรกฎาคม 2566

03-07 สิงหาคม 2566

10-14 สิงหาคม 2566

17-21 สิงหาคม 2566

24-28 สิงหาคม 2566

31-04 กันยายน 2566

07-11 กันยายน 2566

14-18 กันยายน 2566

21-25 กันยายน 2566

28-02 ตุลาคม 2566

79,988 บาท 79,988 บาท 78,988 บาท 6,900 บาท
ราคารวมค่าภาษีบำรุงกองทุนพัฒนาประเทศภฎานอย่างยั้งยืน

 Sustainable Development Fund (SDF)

กองทุนนี้ทางรัฐบาลภูฎาน จะนำเงินภาษีไปพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายในประเทศ รวมไปถึง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาลภูฎาน

 

สงวนสิทธิ์

  • ในการเปลี่ยนแปลงราคา เหตุมาจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบินหรือประกาศจากรัฐบาลประเทศภูฎาน
  • เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน แต่ไม่ต่ำกว่า 6 ท่าน จะไม่มี หัวหน้าทัวร์ จากเมืองไทย แต่ทุกท่านยังสามารถเดินทางด้วยตัวเองได้ โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม โดยที่มี ไกด์ท้องถิ่น (English speaking guide)

 

ดาวโหลดโปรแกรม

 

 

 


สถานที่ นัดหมาย/กลับ

สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 ประตู

ทางเข้า 6 เคาร์เตอร์K สายการบิน Bhutan Airline (KB) เที่ยวบิน B3 701

 


เวลานัดหมายและออกเดินทาง

นัดหมาย 4:00 ออกเดินทาง 06:30

 


การจองและสำรองที่นั่ง

  • หลังจากการจอง ต้องชำระ เงินมัดจำทันที ท่านละ 30,000 บาท / ท่าน เนื่องจาก ตั๋วเครื่องบิน จะต้องออกทันทีหลังจาก มีการยืนยันการจอง มิฉะนั้น ที่นั่งจากสายการบิน จะไม่ Confirm และ จะต้อง โอนเงิน ก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง

Gebpow Bhutan Customer Gebpow Bhutan Customer

 Call Center: +66919310999
Total: ฿ 79,988 From ฿ 79,988 /person

    Other Tours